KURUMSAL

Kalite politikamız 
Gerçekleştirmiş ve gerçekleştirmekte olduğumuz her projeye ödün verilmez kalite yaklaşımıyla imza atarken her aşamada ve tüm ayrıntılarda dünya standartlarını hedefliyoruz…

Çağdaş Kalite Değerlerine ve müşteri memnuniyetine ulaşmayı ve sürekli iyileşmeyi hedefleyerek,
Değişen ve gelişen müşteri beklentilerini göz önünde bulundururken, ürün kalitesinin rekabet, verimlilik vekarlılık gözetilerek sağlanmasını benimseyerek,
Çalıştığımız yerde ve yaşadığımız ortamlarda etik değerlere ve yasalara bağlılığı gözeten bir kurum olarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz 

İş güvenliği işçi sağlığı ve çevre politikası
İş Güvenliği ve Çevre konularında sürekli iyileşmeyi hedefleyerek,
Projeler gerçekleştirilirken, doğal kaynakları korumak, atık miktarlarını en aza indirmek, toprak, hava, su kirlenmesini önlemek ve geri kazanımı arttırmak için gerekli tedbirleri almaya çalışarak,
Yürürlükte bulunan ulusal ve uluslararası kanun, tüzük, yönetmelik, düzenleme ve üyesi olduğu kuruluşların
şartlarına eksiksiz uyarak, İş Güvenliği ve Çevre alanındaki teknolojik gelişmeleri takip ederek, tüm faaliyetlerinde en güvenli ve çevre ile en uyumlu teknolojiyi kullanmaya çalışarak, sürekli gelişim sağlayarak,İş ve Çevre kazalarının önlenebileceğine inanarak, tüm çalışanların aktif katılımı ve riskleri kaynağında yok etmek suretiyle ‘ sıfır iş kazası ve meslek hastalığı’ hedefine ulaşmaya çalışarak,
Çalışmalarımızı sürdüreceğiz. 

İNŞAAT HİZMETLERİ
Deneyimli ekiplerimiz ile konut dekorasyonundan sanayi yapılarına kadar her türlü inşaat işleri yapılmaktadır. 
Proje Konularımız 
• Toplu Konut 
• Villa 
• Sanayi Yapıları 
• İş Merkezleri 
• Dekorasyon